Ударение

Ударение се нарича по-голямата  сила,с която се изговаря дадена сричка.

Тъй като във всяка сричка има гласна,се говори за ударена и неударена гласна.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРИ
Българското ударение е подвижно-може да се мести в различните форми на една дума.

слънце,слънца

есен,есента

Българското ударение е свободно-не е свързано с точно определена по ред сричка.

хубава,

година,

новина

Гласните,които са под ударение се чуват ясно и тогава не се допускат

правоговорни и правописни грешки.

В позиция без ударение широките гласни се произнасят като съответните 

тесни и тогава може да допуснем грешка при писане.

ПРАВИЛО ЗА ПРОВЕРКА:Потърсете сродна дума,в която съмнителният

гласен е под ударение.Например:изко/упувам-купя , ва/ързоп-вържа.

При думите заети от друг език правописът не бива да се извежда от

функциите на предмета.