Контакти

Адреса ни е ...


ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

Адрес:Гр.Бургас

бул. „Сан Стефано“ 88

e-mail: vasilaprilov@abv.bg
www.ouaprilov.org
Директор: МАРИЯНА СТЕФАНОВА
ТЕЛ: 056 / 54 26 20
ФАКС: 056 / 54 26 20

Пом. директор по учебната дейност: НЕЛИ НИКОЛОВА
ТЕЛ: 056 / 80 02 10

Пом. директор АСД:  ПАВЕЛ ЧЕПОВ
ТЕЛ: 056 / 80 02 10

Канцелария:
ТЕЛ: 056 / 80 03 10


За връзка
Учебен календар

График за учебната 2011/2012 г.

10.09.2011 14:48
график

—————

Учебен календар

29.10.2009 15:20
Ваканции, учебна 2010/2011 година: за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл. Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл. Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. ...

—————

Всички статии.

—————