Правопис

Употреба на главни букви

1 Главна буква се пише в началото на текст или на изречение.

2 С главна буква пишем личните и фамилни имена:Васил Петров , Петърчо , Шаро.

3 С главна буква пишем имената на литературни герои:Бай Ганьо , Хитър Петър.

4 С главна буква пишем прякори и псевдоними:Елин Пелин , Ран Босилек.

5 В литературни произведения герои животни и персонифицирани понятия:Зайо Байо , Правда.

6 С главна буква пишем географски названия1:Стара планина,Черно море,Нова Загора.

7 С главна буква пишем имената на богове,митологични същества и празници:Зевс , Нова година.

8 След отделени със запетая обръщения в писма , заявления , молби текстът продължава с главна буква:

                              Господин Директор ,

             Моля за разрешение .....

9 С главна буква пишем и названията на книги , периодични издания , названия на сорт , марка , вид ,

порода , имена на космически обекти и други .

 

1С главна буква се пише първата дума,която дава собственото име на назованата с втората дума

географска реалия(Стара планина), а ако втората дума в словосъчетанието е собствено име,а

първата уточнява и дава допълнително название,и двете съставки се пишат с главна буква(Малко Търново,

Франкфурт на Майн,Латинска Америка)

Звукови промени при гласните

 

ВИДОВЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРИ ПРОВЕРКА

Потъмняване

(редукция)

Гласните от двойките А-Ъ , О-У , Е-И , когато не са под ударение , не се изговарят ясно

кабина , а чуваме къбина

пътека , а чуваме патека

Търси се форма на думата  , в която гласната е под ударение :жадувам-жаден

сънувам-сън .

Прави се проверка в правописния речник:пясък , куфар .

В последната сричка на думата се пише Ъ , ако гласният звук изпада при промяна на формата на думата ; в противен случай се пише А : храбър - храбри , вятър - ветрове , писал - писали .

Изключение : облак , признак , призрак и провлак.

Променливо Я

Я се запазва при следните условия:когато е в ударена сричка , когато не е пред Ж,Ч,Ш,Й или пред сричка , съдържаща  Е,И,Ю,Я,ьо.

 

Я се променя в Е при следните условия : когато не е в ударена сричка , когато се намира пред Ж,Ч,Ш,Й или пред сричка , съдържаща Е,И,Ю,Я,ьо.

пял, пяла

цял, цяла

 

 

 

място , места

желязо , железен

обяд , обеди

цял , цели

 

 

Проверява се дали Я е в ударена сричка , дали е пред Ж,Ч,Ш,Й и дали е пред сричка , съдържаща Е,И,Ю,Я,ьо:

сняг,Снежка,

лято , летовище

Непроменливо Я      
Подвижно Ъ