ПОЛЕЗНО

 

 


ТАЗИ КАТЕГОРИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ В ПОМОЩ, КОГАТО ВИ Е НЕОБХОДИМА

 

БЪРЗА ВРЪЗКА КЪМ  ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ЗАБАВНИ САЙТОВЕ И ТАКИВА,

 

В КОИТО ИМА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ.

 

 

ПРИЕМАТ СЕ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СТРАНИЦАТА

 

 

www.avtori.com

www.az-deteto.com      -  БЪЛГАРСКИЯТ ДЕТСКИ ПОРТАЛ

www.znam.bg       -          ЗНАНИЯ ПО ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

www.kidsbg.com  -        ПОРТАЛ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 

www.wikipedia.org      -    СВОБОДНА БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

www.ocveti.com     -         САЙТ С РИСУНКИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ И ИГРИ

www.deca.start.bg     -     ПОРТАЛ ЗА ДЕЦАТА - ИГРИ,ЗАБАВЛЕНИЯ,

                                         КОМИКСИ

 www.dechica.com           ЗАБАВЕН ДЕТСКИ САЙТ

www.minedu.government.bg   ЗА РОДИТЕЛИ 

САЙТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

www.sbnu.org    -  САЙТ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ !!     ЗАДАЧИ ЗА СЪСТЕЗАНИЯ

www.free-kids-games.hit.bg   -   ДЕТСКИ  ИГРИ И ИГРИЧКИ -  ONLINE GAMES

www.viksysbg.com/puzzle.php        - Игра-Пъзел с награда "Цифренка"

                                                         чрез томбола                              

www.miniclip.com         - КОМПЮТЪРНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ПО ИНТЕРНЕТ 

 www.deca.start.bg        - ПОРТАЛ ЗА ДЕЦАТА: ИГРИ, ЗАБАВЛЕНИЯ,

                                        КОМИКСИ, АНИМАЦИЯ, ЛИТЕРАТУРА, ОБУЧЕНИЕ, ЦЕНТРОВЕ

                                         И ОЩЕ ЗА ДЕЦАТА

 www.detskigri.com        - ДЕТСКИ КЪТ С ИГРИ ЗА ДЕЦА  

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ САЙТОВЕ

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ за ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ: https://www.zamaturite.bg

E-ОБРАЗОВАНИЕ: https://www.e-edu.bg

НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ

БЪЛГАРСКИЯТ ПОРТАЛ НА ЗНАНИЕТО

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ "МРЕЖА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ"

ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Национални образователни програми по физика и астрономия


ЦЕНТРОВЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ"

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННИ-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ

ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВНА РЕДАКЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗДАНИЯ – МОН

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ (НАЦИД)

РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - https://regprof.nacid.bg/

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЦЕНТЪР НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ В СРЕДНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ЦКОКО)

НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ

НАЦИОНАЛНА БАНКА ЗА ПРОМИШЛЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ И КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ


ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ И КОМИСИИ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДЛАГАЩИ УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

 

 

 


За връзка
Учебен календар

График за учебната 2011/2012 г.

10.09.2011 14:48
график

—————

Учебен календар

29.10.2009 15:20
Ваканции, учебна 2010/2011 година: за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл. Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл. Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. ...

—————

Всички статии.

—————