Учебен календар

29.10.2009 15:20

Ваканции, учебна 2010/2011 година:

за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл.
Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл.
Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас 30.03.2011г.  – 10.04.2011 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас 30.03.2011 г. –  03.04.2011 г. вкл.Неучебни дни:

01.11.2010 г. – Ден на народните будители
17.05.2011 г. – ДЗИ по български език и литература
19.05.2011 г. – Втори ДЗИ
25.05.2011 г. – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост

Край на втория учебен срок на учебната 2010/2011 година:

23.05.2011 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
11.05.2011 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2011 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2011 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2011 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2011 г. – IX, X, XI клас (18 учебни седмици )

https://ouvasilaprilov.webnode.com/

—————

Назад


За връзка
Учебен календар

График за учебната 2011/2012 г.

10.09.2011 14:48
график

—————

Учебен календар

29.10.2009 15:20
Ваканции, учебна 2010/2011 година: за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл. Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл. Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. ...

—————

Всички статии.

—————


Олимпиади и национални състезания през 2010-2011 година

Олимпиади и национални състезания

Олимпиади и национални състезания

—————