Членуване на имена

1 Основно правило-С пълен член (-ЪТ , -ЯТ )се членува подлогът в изречението-думата , която в съчетание със сказуемото може да се замести с личното местоимение ТОЙ.

Пример :Те видяха как автомобилът спря. ( Той спря. )

               Не му харесваше Иван - Вазовият стил.(Не му харесваше той.)

              Ученикът изгуби учебника си . (Той изгуби него.)

              Първият печели . (Той печели .)

С кратък определителен член (-Я , -А )се членува думата , коята в съчетание със сказуемото се замества с местоимението НЕГО (ГО) или НА НЕГО (МУ)

Пример : Ученика го е яд , че не успя. (Него го е яд.)

               Учителя го няма . (Него го няма ) ,

               но -  Учителят пристигна . (Той пристигна .)

             Допълнително правило Имена от мъжки род(съществителни , прилагателни , числителни редни , и пълни форми на притежателни местимения) , когато се намират след предлог - винаги се членуват с непълен определителен член

Пример : На върха се показа шофьорът на автомобила .

Съществителното автомобил е след предлога на , затова се членува с непълен  член .