Седмична програма

 

 

4 г клас - II срок

 

Понеделник- Iсмяна-от 7.30 часа до 12.30 часа ;II смяна-от 13.00 часа до 18.00 часа

1 Домашен бит и техника

2 Английски език

3 Английски език

4 Български език

5 Математика

6 СИП Човекът и обществото

 Вторник - Iсмяна-от 7.30 часа до 12.30 часа ;II смяна-от 12.40 часа до 18.00 часа

1 ЧП (Човекът и природата)

2 Математика

3 Четене

4 Изобразетелно изкуство

5 ФВС

6 Час на класа

7 Допълнителен час по ФВС

Сряда - Iсмяна-от 7.30 часа до 11.40 часа ;II смяна-от 13.00 часа до 17.10 часа

1 Математика

2 Писмени упражнения

3 Писмени упражнения

4 Музика

5 ЧО ( Човекът и обществото )

 

Четвъртък - Iсмяна-от 7.30 часа до 11.40 часа ;II смяна-от 13.00 часа до 17.10 часа

1 Музика

2 Английски език

3 Български език

4 Четене

5 ФВС

Петък - Iсмяна-от 7.30 часа до 11.40 часа ;II смяна-от 13.00 часа до 17.10 часа

1 Математика

2 Четене

3 ЗИП Български език

4 ФВС

5 ЗИП Английски език


За връзка
Учебен календар

График за учебната 2011/2012 г.

10.09.2011 14:48
график

—————

Учебен календар

29.10.2009 15:20
Ваканции, учебна 2010/2011 година: за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл. Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл. Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. ...

—————

Всички статии.

—————