Гласни звукове

ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК СА 6-а, ъ, о, у, е, и

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВЕ ВИДОВЕ
Според движението на езика напред и назад.

ПРЕДНИ

Е,И

ЗАДНИ

А,О,У,Ъ

Според движението на езика надолу и нагоре.

ТЕСНИ

И,У,Ъ

ШИРОКИ

А,Е,О

Според закръглянето на устните.

 ЗАКРЪГЛИНИ

О,У

 НЕЗАКРЪГЛЕНИ

А,Е,И,Ъ