Таблица за умножение

Умножението е едно от четирите елементарни аритметични действия. Служи за кратко записване на многократно събиране на едно и също число. Знакът за умножение е „×“ или точка „.“ . При калкулаторите и компютрите се използва и знакът „✱“.

Пример
5 * 4 = 20\!\,,

което се чете „5 по 4 е (равно на) 20“. Това може да означава

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20\!\,

или

5 + 5 + 5 + 5 = 20\!\,.

Числата, които се умножават, се наричат множители, а резултатът — произведение. Обратното действие се нарича деление

Таблица за умножение