Събиране

 

Събирането е едно от четирите основни действия в аритметиката, наречени елементарни аритметични действия. Означава се със знака "+".

Например

2 + 2 = 4

се чете "2 плюс 2 е (равно на) 4".

Числата, които се събират, се наричат събираеми, а резултатът - сбор или сума.