Упражнения

26.04.2010 17:27

Съобщителни изречения
 
Вълшебната градина
Диктовка
        От един вълшебник взех семена. Една нощ ги посях на луна. Поливах ги всеки ден със сироп. В една леха избуяха сладкиш до сладкиш. Втора леха роди шоколади. От третата леха мога да ти изпратя в колет сладък сладолед.

Образувайте от думите изречения:
а) червено, нарисува, Петя, лале;
б) познава, в, приятел, се, нужда.
    
    2. Определете изреченията в текста. Препишете като означите началото и края на всяко от тях.
                                                                                    Буря
                        старите буки зашумяха в небето блеснаха светкавици закапаха едри капки дъжд

 

Съобщителни изречения
Име:………………………………………………………………
Образувайте от думите изречения:
а) отлитат, есента, през, птиците, на ,юг
……………………………………………………………………
б) родина, моята, България, е
…………………………………………………………………....

 
Прочети и запомни: Изречение се образува от думи, които са свързани по смисъл.    

Съставете изречения по схемите:
І____    ____________   _  ______________.
……………………………………………………………………
І______  _   І__________   ____________ .
……………………………………………………………………

 
Прочети и запомни: Изреченията, с които съобщаваме нещо, се наричат съобщителни изречения. Те завършват с точка.    

Напишете изречението по два начина, като променяте реда на думите в него:
През пролетта цъфтят лалета.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Довършете изреченията:
Аз съм…………………………………………………………..
Обичам да………………………………………………………
Имам……………………….коса и ……………………….очи.
Облечен съм в………………………………………………….
В кой ред е написано съобщително изречение:
а) Спи лети ученик червено.
б) Къде се скри котето?
в) Ученикът получи похвала от учителката.
 
ЗА ДОМАШНА РАБОТА: Определи изреченията в текста. Препиши го, като означиш началото и края на всяко от тях.

Бодливият трън
       две синегушки свиха гнездо в гъстите клони на една ръжена нива излюпиха се малки птиченца те зацвърчаха и отвориха жълти човчици бодлите на тръна бяха гъсти като игли те пазеха птиците от враговете

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Съобщителни изречения
Име:………………………………………………………………
Образувайте от думите изречения:
а) отлитат, есента, през, птиците, на ,юг
……………………………………………………………………
б) родина, моята, България, е
…………………………………………………………………....

 
Прочети и запомни: Изречение се образува от думи, които са свързани по смисъл.    

Съставете изречения по схемите:
І____    ____________   _  ______________.
……………………………………………………………………
І______  _   І__________   ____________ .
……………………………………………………………………

 
Прочети и запомни: Изреченията, с които съобщаваме нещо, се наричат съобщителни изречения. Те завършват с точка.    

Напишете изречението по два начина, като променяте реда на думите в него:
През пролетта цъфтят лалета.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Довършете изреченията:
Аз съм…………………………………………………………..
Обичам да………………………………………………………
Имам……………………….коса и ……………………….очи.
Облечен съм в………………………………………………….
В кой ред е написано съобщително изречение:
а) Спи лети ученик червено.
б) Къде се скри котето?
в) Ученикът получи похвала от учителката.
 
ЗА ДОМАШНА РАБОТА: Определи изреченията в текста. Препиши го, като означиш началото и края на всяко от тях.

                                                                                         Бодливият трън
       две синегушки свиха гнездо в гъстите клони на една ръжена нива излюпиха се малки птиченца те зацвърчаха и отвориха жълти човчици бодлите на тръна бяха гъсти като игли те пазеха птиците от враговете

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

https://ouvasilaprilov.webnode.com/

—————

Назад


За връзка
Учебен календар

График за учебната 2011/2012 г.

10.09.2011 14:48
график

—————

Учебен календар

29.10.2009 15:20
Ваканции, учебна 2010/2011 година: за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл. Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл. Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. ...

—————

Всички статии.

—————