Да сме предпазливи...

29.10.2009 15:17

За родители

Уважаеми родители,

Не подценявайте опасностите, които децата ви могат да срещнат в Интернет.- Не разрешавайте на децата си:

- да дават лична информация за себе си - домашен адрес, телефон, име и адрес на училището в което учат, както и информация за вашето семейство.

- да изпращат свои снимки.

- Разберете кои сайтове и какви онлайн-услуги ползват децата ви.

- Ако сайтовете изискват потребителско име и парола научете ги.

- Предупредете децата си да не дават потребителско име и парола на никого освен на вас.

- Установете твърдо правило децата ви никога да не приемат предложения за среща с някого, когото познават само чрез Интернет. Ако разрешите подобна среща, тя трябва да е на обществено място и само във ваше присъствие.

- Обяснете, че в Интернет някои хора се представят за други - например, възрастни за деца - и да не се вярва на информацията, която някой дава за себе си в Интернет. Научете ги, че прекалено добрите предложения в Интернет обикновено са подвеждащи.

- Обяснете никога да не свалят от Интернет и инсталират програми без Ваше знание и разрешение. Така може да се пробие сигурността на компютъра и дистанционно от него да се източва информация. Да не отварят и да не отговарят на съобщения, чийто подател е непознат.

- Определете часове, в които детето да посещава Интернет. Препоръчително е те да са в периоди, когато у дома има възрастен човек. Следете за количеството време, което детето прекарва пред компютъра - ползването на Интернет в късните нощни часове или прекалено дългото стоене онлайн са сигнал за проблем. Препоръчително е компютърът да не е в собствена стая на детето, а в стая за общо ползване.

- Научете децата да споделят какво правят и с какво се сблъскват в Интернет и веднага да Ви съобщават за информация и съобщения, които ги смущават.

- Помислете за евентуално инсталиране на филтриращи програми на компютъра, които да предотвратяват показването на нецензурно, порнографско и друго вредно съдържание. Едно добро и безплатно решение е WE-WEBCORP.COM We-Blocker 2.0.1 Build 82, която може да се свали от страницата https://www.we-webcorp.com.

https://ouvasilaprilov.webnode.com/

—————

Назад


За връзка
Учебен календар

График за учебната 2011/2012 г.

10.09.2011 14:48
график

—————

Учебен календар

29.10.2009 15:20
Ваканции, учебна 2010/2011 година: за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл. Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл. Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. ...

—————

Всички статии.

—————