След приключване на учебните занятия ...

29.10.2009 14:44

се прибираме веднага вкъщи по маршрута, който е най-безопасен и определен от мама и татко.Или,ако ни прибира родител или близък изчякваме при госпожата или където ни каже тя.

https://ouvasilaprilov.webnode.com/

—————

Назад


За връзка
Учебен календар

График за учебната 2011/2012 г.

10.09.2011 14:48
график

—————

Учебен календар

29.10.2009 15:20
Ваканции, учебна 2010/2011 година: за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл. Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл. Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. ...

—————

Всички статии.

—————